Noble News Design & Style Technology Art & Culture Food & Drink Travel
 
Sky Stage
Frederick Maryland USA
SHARE :
Sky Stage ผลงานศิลปะโดยศิลปิน Heather Clark
Sky Stage


เขาใช้พื้นที่อาคารซึ่งเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงผลงานของเขา ตัวอาคารนี้เหลือโครงสร้างและเปลือกอาคารบางส่วน เขาจัดสรรสเปซภายในด้วยศิลปะการจัดวาง และแบ่งเป็นพื้นที่ของโรงละครขนาด 140 ที่นั่ง ซึ่งเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาเข้าเยี่ยมชมและเดินสำรวจภายในสเปซได้


Resouce Credit : Photos courtesy of : Bill Green, Heather Clark, Sarah Jo Pixely,Jim Hanann